Roczniki Socjologii Morskiej
Annuals of Marine Sociology
Czasopismo naukowe Komisji Socjologii Morskiej PAN
The Scientific Journal of Commission of Marine Sociology PAN
 
 
Strona główna


Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do składania tekstów poświęconych socjologii morskiej do najnowszego numeru roczników. Najbliższy planowany numer "Roczników Socjologii Morskiej" Komisji Socjologii Morskiej Oddziału Gdańskiego Polskiej Akademii Nauk będzie XX-stym wydaniem naszego czasopisma. 

Jednocześnie informujemy, że od tego roku, Roczniki wydawane będą jedynie w wersji elektronicznej, a pełne artykuły będą zamieszczane na stronie Polskiej Akademii Nauk (http://rsm.czasopisma.pan.pl/). Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt i o określenie, do kiedy są Państwo w stanie dostarczyć teksty w wersji elektronicznej - chcielibyśmy, aby ten numer ukazał się do końca lutego 2012 r. 

Osoby zainteresowane publikowaniem w naszym czasopiśmie prosimy o nadsyłanie tekstów zgodnie z wytycznymi w zakładce "Informacje dla autorów" oraz "Call for Papers" do końca lutego 2012 r. na adres rsm@onet.pl
 

Ladies and Gentlemen,

On behalf of Commission of Marine Sociology, Polish Academy of Sciences - The Gdansk Branch, we express our thanfulness for your interest in the Annuals of Marine Sociology. 

We kindly invite You to submit papers (especially those presented on the ESA Conference, Geneva 2011, Research Stream: Maritime Sociology) in English (and in Polish). The currently planned number of the "Annauals" will be the 20th anniversary realese. Since that year, the Annuals will be issued only in electronic version and the full articles will be posted on the website of the Polish Academy of Sciences 

Dear Autorhs, please take into consideration our editorial notes in "Informacje dla autorów" (Information for Authors) and "Call for Papers". 

The e-mail address for articles: rsm@onet.pl

We will be proud to be able to establish constant cooperation with You.

Editorial Office